CELE 

 

Głównym celem działalności Fundacji jest gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup mieszkań dla dzieci, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze i usamodzielniają się.

Obok działalności statutowej Fundacja podejmuje działania bezpośrednie na rzecz dzieci, poprzez organizację imprez plenerowych i okolicznościowych, ognisk, rejsów. Finansowanie tego typu imprez realizowane jest poprzez oddzielny sponsoring przyjaciół Fundacji

 

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji 
Jan Krzeski
Fundacja "Ich dom"
09 - 400 Płock
ul. Północna 34
(0 - 24) 262 01-31