GENEZA PROBLEMU 

 

Młodzież, usamodzielniająca się po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, staje przed olbrzymim wyzwaniem odnalezienia własnego "miejsca w świecie". Środki  wspierające przeznaczane na ten cel z Budżetu Państwa nie zaspokajają wielu potrzeb młodego człowieka stającego u progu dorosłego życia, a już z całą pewnością nie wystarczą na zakup mieszkania, choćby najmniejszego. Najczęściej młodzież  wraca więc do swoich patologicznych środowisk rodzinnych, od których przed laty została odizolowana

Fundacja pozostaje w kontakcie z wieloma ośrodkami i instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi, Rodzinnymi Domami Dziecka. Spośród wychowanków tych instytucji, wybierani są kandydaci do otrzymania mieszkania. Są to młodzi ludzie, którzy osiągnęli pełnoletniość, ukończyli naukę i muszą opuścić placówkę, która stanowiła ich dom.

Fundacja wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym pomaga w realizacji marzeń związanych z organizacją własnego życia. Zakupione mieszkania są własnością Fundacji i na zasadzie mieszkania hotelowego są przekazywane naszym podopiecznym. Mogą w nich mieszkać tak długo jak im to będzie potrzebne. Po ewentualnym opuszczeniu mieszkanie przekazujemy innym podopiecznym na w/w zasadach.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji 
Jan Krzeski
Fundacja "Ich dom"
09 - 400 Płock
ul. Północna 34
(0 - 24) 262 01-31