NAZWA 

Fundacja
" Ich dom "

Powstała w październiku 1992 r. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 13.12.2004 r/ pod numerem KRS 0000223790 jako Organizacja Pożytku Publicznego.

www.ms.gov.pl

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji 
Jan Krzeski
Fundacja "Ich dom"
09 - 400 Płock
ul. Północna 34
(0 - 24) 262 01-31