SPRAWOZDANIA 

 

Rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

 

 

Rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek wyników

 

 

Rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

 

 

 

Rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Bilans

Załącznik do bilansu

 

 

Rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne

Rachunek wyników

Bilans

Załącznik do bilansu

 

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji 
Jan Krzeski
Fundacja "Ich dom"
09 - 400 Płock
ul. Północna 34
(0 - 24) 262 01-31ó