FUNDACJA  "ICH DOM"  

 

Szanowni Państwo!

Minął jeden okres rozliczeniowy tzw. 1 %-ta i stoimy w przededniu następnego. W tym roku nie zebraliśmy wystarczającej sumy by kupić kolejne mieszkanie ( ok. 35 000,oo zł ). Życie zmusiło nas do poświęcania coraz większej uwagi sprawom naszych podopiecznych, którzy z różnych powodów nie radzą sobie w otaczającej ich rzeczywistości. Odzyskaliśmy dwa mieszkania , które remontujemy i przygotowujemy do ponownego zasiedlenia przez innych potrzebujących. Pojawiły się choroby , które wymagają długiego procesu leczenia , nie zawsze zakończonego pełnym sukcesem. Nawiązujemy – siłą rzeczy – nowe kontakty z MOPS-em, DPS-em , lekarzami. Spotykamy się z wielką życzliwością różnych organizacji , firm i osób prywatnych , gdy zwracamy się do nich o pomoc w realizacji naszych zadań i rozwiązywaniu problemów. Za taką postawę całej rzeszy ludzi , których niekiedy nie widzimy na oczy, lub dopiero co poznaliśmy z całego serca dziękujemy ! Dziękujemy też wielu , wielu darczyńcom „ 1%-ta ’’ , którzy dokonali bądź dokonają wpłaty na konto Fundacji w przyszłym roku. Jest to wyrazem wielkiej wrażliwości na niedolę i złą sytuację w jakiej znalazły się dzieci i młodzież zanim trafiły do różnych placówek opiekuńczo- wychowawczych. To, co z pomocą Państwa robimy jest tylko pewnym etapem , pewną częścią tego co powinna im dać rodzina i najbliżsi. Deficytów uczuć i różnych umiejętności nie uzupełnia się tak łatwo. I to jest w dużej części źródło naszych problemów. To z czym spotykamy się na co dzień i to z czym borykamy się ciągle daje nam wszystkim pracującym w Fundacji silny ładunek energii do dalszej pracy na rzecz potrzebujących. W końcu powiedzenie – wszystkie dzieci są nasze – ma bardzo głęboki sens , który dopiero widzimy gdy zetkniemy się z ich niedolą . Ale są i pozytywne strony naszej działalności ! Jest to cały szereg młodych ludzi - często już z rodzinami – pracujących , zapobiegliwych, doceniających to co dla nich wspólnie zrobiliśmy. Wszystko to , co dzięki Państwa hojności czynimy – czy to z tzw. 1%-ta , czy darowizny , czy też inny sponsoring rzeczowo-finansowy daje nam i naszym podopiecznym wiarę w ludzi , w społeczeństwo , że nie są sami ze swymi problemami. A i Państwu też daje to poczucie, że zrobiliście dobrze. Jesteśmy bardzo wdzięczni za każdy odruch serca i życzliwości z jaką się spotykamy. Całego świata chyba nie uda nam się zmienić , ale parę spraw spróbujemy razem załatwić.

   

Z wyrazami szacunku

Jan Krzeski , Prezes Zarządu Fundacji

Nr KRS  0000223790