Struktura Fundacji

Struktura Fundacji „Ich Dom”

 

Prezes Zarządu:

Jan Krzeski

Wiceprezes – stały członek:

Grażyna Niedzielska

Stały członek Zarządu:

Elżbieta Krzeska

Jerzy Niedzielski

Członek Zarządu – prawnik wybierany kadencyjnie:

Jarosław Pardyka

Członek Zarządu – pedagog wybierany kadencyjnie:

Barbara Chyba

Komisja Rewizyjna:

Jolanta Kruszewska

Stanisław Płuciennik

Bogdan Jaryniuk

google logo