Struktura Fundacji

Fundacja pomocy dzieciom – Struktura fundacji

Fundacją pomocy dzieciom „Ich dom” zarządzają ludzie pełni serca, empatii i zrozumienia dla potrzeb innego człowieka. Doskonale wyczuwają i rozumieją oczekiwania ludzi, którzy po okresie, często trudnego dzieciństwa marzą o normalnym, dorosłym życiu.

Jako zarząd fundacji staramy się jak najefektywniej wprowadzać w życie nasze pomysły i działania mające na celu pozyskanie środków finansowych, które będą w stanie zaspokoić potrzeby jak największej liczbie podopiecznych. Jesteśmy kompetentni i odpowiedzialni, a przede wszystkim wierni idei, która stanęła u podstaw budowy fundacji. Idei pomocy młodzieży z domów dziecka, będącej u progu trudnego, dorosłego życia.

Struktura Fundacji „Ich Dom”

 

Prezes Zarządu:

Jan Krzeski

Wiceprezes – stały członek:

Grażyna Niedzielska

Stały członek Zarządu:

Elżbieta Krzeska

Jerzy Niedzielski

Członek Zarządu – prawnik wybierany kadencyjnie:

Jarosław Pardyka

Członek Zarządu – pedagog wybierany kadencyjnie:

Barbara Chyba

Komisja Rewizyjna:

Jolanta Kruszewska

Stanisław Płuciennik

Bogdan Jaryniuk

google logo