Fundacja ”Ich dom”

Powstała w październiku 1992 r. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 13.12.2004 r./ pod numerem KRS 0000223790 jako Organizacja Pożytku Publicznego.

www.ms.gov.pl

Spełniamy marzenia młodzieży z domów dziecka

Młodzież, usamodzielniająca się po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, staje przed olbrzymim wyzwaniem odnalezienia własnego „miejsca w świecie”. Środki wspierające przeznaczane na ten cel z Budżetu Państwa nie zaspokajają wielu potrzeb młodego człowieka stającego u progu dorosłego życia, a już z całą pewnością nie wystarczą na zakup mieszkania, choćby najmniejszego. Najczęściej młodzież wraca więc do swoich patologicznych środowisk rodzinnych, od których przed laty została odizolowana.

Fundacja pozostaje w kontakcie z wieloma ośrodkami i instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi, Rodzinnymi Domami Dziecka. Spośród wychowanków tych instytucji, wybierani są kandydaci do otrzymania mieszkania. Są to młodzi ludzie, którzy osiągnęli pełnoletniość, ukończyli naukę i muszą opuścić placówkę, która stanowiła ich dom.

Fundacja wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, pomaga w realizacji marzeń związanych z organizacją własnego życia. Zakupione mieszkania są własnością Fundacji i na zasadzie mieszkania hotelowego są przekazywane podopiecznym Fundacji. Mogą w nich mieszkać tak długo jak im to będzie potrzebne. Po ewentualnym opuszczeniu mieszkanie przekazujemy innym podopiecznym na ww. zasadach.

Dajmy im szansę na normalność

Bo jak nie my, to kto? Oni nie mają nikogo innego. Zostali porzuceni, oddani przez biologicznych rodziców. Nie wszyscy mieli to szczęście, aby znaleźć się w adopcyjnej rodzinie. Pozbawieni miłości i ciepła rodzinnego, zostało im zabrane tak wiele, a tak wiele może zostać jeszcze dane. Nie pozwólmy, by wrócili do swoich bardzo często patologicznych środowisk. To są w wielu przypadkach młodzi i wartościowi ludzie, przed którymi świat stoi otworem. Tylko trzeba im dać, choć minimalną szansę na normalność. A ta zaczyna się od własnego kąta. Stąd pomysł na Fundację „Ich dom”.